Laatste nieuwsberichten
18mei

“De GeluksWijzer geeft inzicht in je eigen geluk”

De GeluksWijzer bestaat uit verschillende onderdelen. Voor de GeluksVergelijker krijg je als deelnemer iedere maand een e-mail met de vraag hoe het met je gaat. In de mail staat een link naar je persoonlijke pagina op de website. Daar vul je in hoe gelukkig je je die dag voelt en hoe gelukkig je je de afgelopen maand hebt gevoeld. Dit doe je in 1 minuut. Je krijgt dan meteen te zien of dat verschilt van het gemiddelde van andere deelnemers in een vergelijkbare levenssituatie. Als die gelukkiger zijn, kan het zijn dat er voor jouw waarschijnlijk wel wat meer in zit. Als ze minder gelukkig zijn gaat het kennelijk goed met je. “Als je de GeluksVergelijker meer dan drie keer hebt ingevuld krijg je je ‘gelukslijn’ te zien. Je ziet ook hoe het vergelijkbare deelnemers is vergaan. Als die gelukkiger zijn geworden en jij niet, zou er met jou iets bijzonders aan de hand kunnen zijn”, zegt socioloog prof. dr. Ruut Veenhoven, emeritus hoogleraar Sociale condities voor menselijk geluk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bijzonder hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika, .

Bewustwording

Het positieve effect van de GeluksWijzer zit vooral in het gebruik van het GeluksDagboek. “Door een GeluksDagboek bij te houden met daarin hoe je je dag doorbrengt, hoeveel je werkt, hoeveel je slaapt en hoeveel je met andere mensen omgaat, word je bewust van hoe jij je tijd doorbrengt”, zegt Veenhoven. “Door jouw dagboek te vergelijken met dat van anderen, bijvoorbeeld met mensen in dezelfde situatie die gelukkiger zijn dan jij, kun je ook op ideeën komen om je eigen dag anders in te delen.” Standaard wordt het dagboek eens per maand ingevuld, maar deelnemers kunnen dat aanpassen. Veenhoven: “Als mensen in een situatie verkeren waarin ze niet meer weten hoe gelukkig ze zijn, bijvoorbeeld door ziekte of een overlijden in de omgeving, zie je soms dat ze het dagboek vaker invullen, bijvoorbeeld eens per week of zelfs elke dag. Er zit een therapeutisch effect in het invullen van het dagboek. Daardoor worden deelnemers zich bewuster van hoe zij hun tijd besteden.”

“Er zit een therapeutisch effect in het invullen van het GeluksDagboek”

Inzicht

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat we vaak niet zo goed weten hoe gelukkig we zijn. Hoogtepunten en dieptepunten worden beter herinnerd dan gemiddelde stemming. We weten al helemaal niet hoe gelukkig vergelijkbare mensen zijn en dus ook niet of meer geluk mogelijk is in onze levenssituatie. Opvattingen over wat ons gelukkig maakt blijken ook vaak verkeerd. Dat maakt het allemaal niet makkelijker om een levenswijze te kiezen waarbij je je gelukkig voelt. “De GeluksWijzer geeft een beter inzicht in hoe je je echt voelt. Allereerst vul je in hoe je je vandaag voelt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je die dag niet goed voelt. Vervolgens vul je het dagboek van de dag ervoor in: hoe voelde ik me bij het opstaan, bij het ontbijt, en ga zo maar door. Daardoor krijg je toch een ander beeld dan wanneer het wordt overheerst door dat ene vervelende gevoel. Door verschillende activiteiten van een dag te beschrijven en te beoordelen, wordt het duidelijker waar je je goed bij voelt.” Ook kunnen deelnemers persoonlijkheidstests maken, levensgebeurtenissen toevoegen en werkgeluk meten om specifiekere resultaten te krijgen.

Resultaten

Een eerste onderzoek bij ruim 5000 deelnemers die de GeluksWijzer herhaaldelijk hebben gebruikt toont een positief effect. Incidenteel gebruik van het GeluksDagboek levert evenveel extra geluk als winnen in de Postcodeloterij. Het effect op geluk van regelmatig gebruik van het GeluksDagboek is ongeveer een kwart van wat een huwelijk gemiddeld toevoegt aan geluk.1 Veenhoven: “De GeluksWijzer is bedoeld om meer geïnformeerde levenskeuzes mogelijk te maken, bijvoorbeeld of je niet een baan dichter bij huis moet gaan zoeken of meer tijd voor je privéleven vrij moet maken. Die keuzes maak je meestal niet meteen, maar meer als zich een gelegenheid voordoet. Dit effect zal zich dus vaak pas met enige vertraging voordoen. Op kortere termijn kan deelname aan de GeluksWijzer dingen verhelderen die je eigenlijk al wist en doorslag geven bij keuzes waar je al tegen aanhing. Hoe dat precies werkt, wordt nog onderzocht, maar we weten nu in ieder geval dat het werkt.”

Kijk voor meer informatie op www.gelukswijzer.nl. Gelukswijzer.nl is onderdeel van een grootschalig onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de samenhang tussen geluk en gezondheid. Op de website staat een disclaimer die privacy en anonimiteit garandeert gedurende het gehele nderzoeksproces. Gebruik en aanmelding is gratis en anoniem (wel op basis van een e-mailadres). 

Referentie

1. Bakker A, Burger M, Oerlemans W, Veenhoven R. Happiness raised by raising awareness: effect on happiness using the Happiness Indicator, Erasmus University Rotterdam, EHERO working paper 2015/01.


Vragen aan de dokter

Bij het kiezen van een behandeling van MS moet aan veel verschillende dingen gedacht worden.
Hier staan enkele belangrijke zaken, die je met de neuroloog kunt bespreken

Stel je vraag

  • Was deze informatie nuttig?