MS en werk

De mate waarin MS invloed heeft op je werk hangt onder andere af van het soort werk dat je doet. Heb je een beroep waarbij je veel en zwaar moet tillen, dan zal je eerder last hebben van oververmoeidheid dan iemand die bijvoorbeeld licht administratief werk doet.

Maar vroeger of later kan werk voor veel MS-patiënten lastig worden. Bedenk welke taken bij jouw baan horen en in welke mate je MS invloed heeft op deze taken. Uitvoerende taken, zoals plannen, werkgeheugen en concentratie, hebben mogelijk een direct effect op het goed kunnen vervullen van een baan. 

Overleg met je werkgever en collega’s
Je bent niet verplicht om direct te delen dat je MS hebt. Over het algemeen wordt wel aangeraden om het bespreekbaar te maken, zodat je op tijd met je werkgever kan afstemmen wat jullie onderlinge verwachtingen zijn. Aangepaste werktijden of een andere functie kunnen al een groot verschil maken. Als je je oude baan niet meer kan vervullen, dan zul je samen met  je werkgever geschikter werk voor je moeten zoeken. Er zijn allerlei (financiële) voorzieningen voor zowel werkgevers als werknemers die het mogelijk maken voor mensen met beperkingen om zo lang mogelijk aan het werk te blijven. Kijk bijvoorbeeld maar eens op:

Het kan mogelijk in je voordeel werken je MS ook met collega’s te bespreken, zodat zij weten waarom je soms iets niet kunt doen of afwezig zult zijn, bijvoorbeeld door ziekenhuisbezoek.

Tips voor als je na een periode thuis weer gaat werken
Werk is voor veel mensen een heel belangrijk onderdeel van het leven. Toch kan het voorkomen dat je regelmatig een periode afwezig bent tijdens een terugval.

  • Bereid je goed voor op je terugkomst op het werk.
  • Is er tijdens je afwezigheid veel veranderd op je werk, laat de leidinggevende of een collega je hierover dan informeren.

Ga je te snel aan het werk of neem je meteen te veel hooi op je vork, dan kan dit een negatief effect hebben op je gezondheid. Daarom moet je werkgever, na advies van de arbodienst of de bedrijfsarts, samen met jou een plan van aanpak opstellen. Hierin staat welke afspraken er zijn gemaakt over wat er moet gebeuren, zodat je weer aan het werk kan of kan blijven werken. Maar de sleutel ligt bij jezelf. Geef duidelijk je grenzen aan.

Omgang met je collega’s
Werk is belangrijk voor inkomen, maar ook voor de sociale contacten. Dus het contact met collega’s is ook belangrijk tijdens de verschillende periodes van je ziekte. Houd zo veel mogelijk contact met je collega’s als je ziek thuis bent. Wees duidelijk over je ziekte tegenover je collega’s. Begin je op arbeidstherapeutische basis (een soort ‘testfase’, waarbij gekeken wordt of het werk dat je doet passend is), zeg dit dan tegen je collega’s en leg uit wat dit inhoudt.

Praktische hulp

  • Hulp bij het aanvragen van een aangepaste woning of een persoonsgebonden budget;
  • Ondersteuning bij juridische problemen met bijvoorbeeld de gemeente of een ziektekostenverzekeraar;
  • Begeleiding bij persoonlijke problemen.

Als je een vraag of probleem hebt, kun je de stichting bellen, mailen of langskomen. Met MEE samen zoek je naar mogelijkheden. De diensten van MEE worden door de overheid betaald. Daarom is MEE voor jou gratis. Om ondersteuning van MEE te kunnen krijgen, heb je geen verwijzing of indicatie nodig. Meer informatie over Stichting MEE, is te vinden op hun website

MS@Work
Het Nationaal MS Fonds is in 2016 een groot, drie jaar durend onderzoek begonnen naar arbeidsparticipatie onder mensen met MS, genaamd ‘MS@Work’. Het doel van dit onderzoek is om duidelijk te maken wat precies invloed heeft op of mensen met MS wel of niet werken. Twee derde van alle mensen met MS blijkt namelijk niet (meer) te werken. Als we weten waarom deze mensen dat niet meer willen of kunnen, kunnen werkgevers de nodige aanpassingen doen op de werkplek.

Een voorbeeld van zo’n aanpassing is het toewijzen van een chauffeur als je veel van plek naar plek moet, maar niet meer goed kunt rijden. Of je kunt bijvoorbeeld wisselen tussen zitten en staan als je last van je spieren krijgt. Zo zullen mensen met chronisch zieken zich hopelijk meer betrokken gaan voelen bij de maatschappij.


Vragen aan de dokter

Bij het kiezen van een behandeling van MS moet aan veel verschillende dingen gedacht worden.
Hier staan enkele belangrijke zaken, die je met de neuroloog kunt bespreken

Stel je vraag

  • Was deze informatie nuttig?