MS en vergoeding ziektekosten en verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Wat er in het basispakket zit verschilt van jaar tot jaar. Voor meer informatie over dit onderwerp, kun je de website van de rijksoverheid bekijken.

Ook de pakketten van de zorgverzekeraars voor aanvullende verzekeringen wisselen per jaar. Daarover kun je informatie vinden op de sites van de ziektekostenverzekeraars en/of vergelijkingswebsites. Op bijvoorbeeld ZorgWijzer.nl staat een overzicht van alle zorgverzekeraars en de daarbij behorende aanvullende verzekering (inclusief premie en dekking). Ook worden daar ervaringen en klantbeoordelingen gedeeld.

MS en vergoeding ziektekosten
Kosten voor medicijnen en behandelingen voor MS zijn gedekt via de basisverzekering. Voor eventuele aanvullende kosten of behandelingen kan je terecht bij de aanvullende pakketten van zorgverzekeraars. Voor andere kosten, zoals aanpassing van de woning of zorg aan huis, zijn er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hoe je van deze regelingen gebruikmaakt of een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, kan je lezen op website van de Rijksoverheid

MS en verzekeringen

Als je een aanvullende ziektekostenverzekering, een levensverzekering of inkomensverzekering wil afsluiten, ben je verplicht om te vermelden dat je MS hebt. Het wordt helaas daarmee wel moeilijker en duurder om een verzekering af te sluiten. De mogelijkheden om een levensverzekering af te sluiten, wisselen per persoon en maatschappij.

Voor het afsluiten van een reisverzekering is MS geen belemmering. Het kan wel zijn dat de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert als er sprake is van een ‘voorzienbaar risico’.

Bron:Deze informatie is afkomstig uit het Digitale Zorgboek MS van Stichting september, uitgave 2016. Je kunt meer over dit onderwerp lezen op de website van de MSVN. Het Zorgboek MS is te koop bij de apotheek.


Wellicht ook interessant voor je om te lezen:


Vragen aan de dokter

Bij het kiezen van een behandeling van MS moet aan veel verschillende dingen gedacht worden.
Hier staan enkele belangrijke zaken, die je met de neuroloog kunt bespreken

Stel je vraag

  • Was deze informatie nuttig?