Laatste nieuwsberichten
22feb

“Zie de bedrijfsarts vooral als iemand die meehelpt”

Mensen hebben altijd toegang tot een bedrijfsarts. Daarvoor hoef je niet ziek te zijn. Een bedrijfsarts kan ook hulp bieden als iemand tegen bepaalde dingen aanloopt op zijn werk. Eventueel kan via de bedrijfsarts een arbeidsdeskundige of een ergonoom worden ingeschakeld. Van Lieshout: “We kijken niet alleen op de korte termijn, maar ook naar de toekomst. Wat zijn blijvende aandachtspunten? En hoe kunnen we die oplossen, waardoor iemand zo lang mogelijk kan blijven werken? Het voorkomen van verzuim is van belang voor zowel de persoon met MS als de werkgever.” Van Lieshout ziet wel verschil tussen bedrijven als het gaat om preventief beleid. Sommige werkgevers denken vooral op de korte termijn en hebben geen middelen om aanpassingen te doen. Bij grotere bedrijven zijn meestal meer  mogelijkheden om hulpmiddelen aan te schaffen en iemand aan de slag te kunnen houden. 

“Het leven gaat nu eenmaal niet zoals je van tevoren denkt”

Kijk naar de mogelijkheden 

Mensen die net de diagnose MS hebben gekregen of solliciteren twijfelen soms of ze moeten zeggen dat ze MS hebben. “Je bent het niet verplicht”, zegt Van Lieshout. “Uit onderzoek blijkt echter dat het gemiddeld genomen prettiger wordt gevonden om het wel met de werkgever te delen, omdat er dan meer begrip kan zijn en beter wordt nagedacht over mogelijke oplossingen. Als de werkgever niks weet, dan kan hij vanzelfsprekend ook niet naar oplossingen zoeken. Je moet natuurlijk niet solliciteren op een baan waarvan je weet dat het eigenlijk niet kan, bijvoorbeeld fysiek. Dat wordt je achteraf wel aangerekend. Als je vanuit een re-integratietraject solliciteert, is het makkelijker om aan een potentiële nieuwe werkgever aan te geven wat er aan de hand is en wat jij nodig hebt om zo optimaal mogelijk te functioneren. In dat geval kunnen werkgevers de eerste vijf jaar dat iemand in dienst is en ziek wordt, terugvallen op een regeling waardoor hij het loon niet hoeft door te betalen bij ziekte. Dat kan voor een
potentiële nieuwe werkgever een voordeel zijn. Kijk vooral tijdig naar de mogelijkheden, samen met je werkgever en eventueel de bedrijfsarts, in plaats van het vertellen dat je MS hebt uitstellen totdat het niet meer gaat. Ik zie regelmatig mensen die te ver zijn gegaan.”

Diversiteit aan oplossingen

De klachten van mensen met MS kunnen heel divers zijn. Eventuele problemen met werken en oplossingen daarvoor variëren dan ook sterk. Van Lieshout geeft enkele voorbeelden. “Een man met een hogere functie moest naar allerlei klanten toe, maar mocht niet meer zelf rijden door zijn ziekte. Deze man kreeg een chauffeur toegewezen, waardoor hij toch zijn werk kon blijven doen. Bij fysiek zwaarder werk kunnen hulpmiddelen worden gebruikt. Wisselingen in werkhouding kunnen ook helpen, bijvoorbeeld door te kunnen afwisselen tussen staan en zitten. Als iemand concentratieproblemen
heeft, zou je een extra pauze kunnen inlassen. Ook kan worden gekeken naar wijzigingen in de taakomschrijving. Zo zijn er heel veel aanpassingen mogelijk.” 

Als mensen nog jong zijn op het moment dat de diagnose MS wordt gesteld, en zij bijvoorbeeld nog studeren, adviseert Van Lieshout om alvast goed na te denken over de richting die je op kan. “Juist als je op school zit, kun je goed kijken naar de uiting van je ziekte. Je kunt natuurlijk niet ver in de toekomst kijken, maar wel je situatie enigszins inschatten en bedenken welke richting daarbij past. En dan
kan het uiteraard nog anders lopen, want het leven gaat nu eenmaal niet zoals je van tevoren denkt.”

“Je hoeft niet bang te zijn voor de bedrijfsarts”

Rol van de bedrijfsarts
Sommige mensen vinden het niet prettig om naar de bedrijfsarts te gaan. Ze zijn bang om hun baan te verliezen of te snel weer aan het werk te worden gestuurd. Van Lieshout: “Een bedrijfsarts kijkt naar wat er wel mogelijk is, op welke manier en of daar aanpassingen voor nodig zijn. Is er extra ondersteuning nodig op psychisch vlak? Heeft iemand behoefte aan een coach? Daarin zijn allerlei mogelijkheden. Met schriftelijke toestemming kan de bedrijfsarts ook het beleid op het werk overleggen met de huisarts, neuroloog en MS-verpleegkundige. Je hoeft niet bang te zijn voor de bedrijfsarts. Zie de bedrijfsarts vooral als iemand die meehelpt.”

Onderzoek naar arbeidsparticpatie bij MS

Uit internationaal onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de mensen met MS niet aan het werk blijft. Irma van Lieshout is als bedrijfsarts betrokken bij de MS@Work-studie, een grootschalig onderzoek van het Nationaal MS Fonds naar arbeidsparticipatie bij mensen met MS.

Doel
Het doel van de MS@Work-studie is het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op arbeidsparticipatie bij mensen met MS. Er zijn ruim 300 mensen met MS met en zonder een betaalde baan bij het onderzoek betrokken, verspreid over 16 MS-centra in Nederland. Zij worden gedurende een periode van drie jaar jaarlijks onderzocht. Het gaat daarbij om het lichamelijk functioneren, stemming en denkvermogen door middel van een neurologisch en neuropsychologisch onderzoek,en medicatiegeruik en gegevens over de werksituatie tijdens de huidige of laatste baan door middel van vragenlijsten. Bij de werkgerelateerde factoren wordt gevraagd of iemand werkt, het aantal uren, het soort werk, de grootte van het bedrijf, mogelijke aanpassingen en de rol van collega’s en leidinggevenden daarbij.

Verwachte resultaten
Het is de bedoeling om na drie jaar inzicht te krijgen in hoe mensen met MS kunnen participeren in het arbeidsproces en te weten te komen welke (mogelijk behandelbare) factoren leiden tot verminderd werken of zelfs baanverlies. De onderzoekers hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van arbeidsparticipatie van mensen met MS en de maatschappelijke discussie over werk bij chronisch zieken.


Vragen aan de dokter

Bij het kiezen van een behandeling van MS moet aan veel verschillende dingen gedacht worden.
Hier staan enkele belangrijke zaken, die je met de neuroloog kunt bespreken

Stel je vraag

  • Was deze informatie nuttig?