Laatste nieuwsberichten
23mrt

Onderzoek naar MS en voeding

Meer bewegen en gezonde voeding is een advies dat aan iedereen wordt gegeven, en dus ook aan mensen met MS. Een betere conditie zorgt ervoor dat iemand beter kan functioneren. Het toevoegen van meer vezels en het verminderen van suikergebruik is vaak een goede start. Ook is bekend dat vette vis, met daarin omega 3- en omega 6-vetzuren, een positief effect hebben bij auto-immuunziekten, waar MS onder valt. Het ziektebeloop en het klachtenpatroon bij MS is echter zo divers, dat moeilijk te onderzoeken is welk dieet daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen
van klachten bij MS.


Achtergrond
Epidemiologische studies laten een verband zien tussen voeding en het voorkomen van MS. Voeding zou één van de omgevingsfactoren kunnen zijn bij het ontstaan van MS. Daar moet echter nog veel onderzoek naar worden gedaan. Daarnaast is het interessant om te kijken naar bepaalde bestanddelen in voeding die het immuunsysteem uitlokken, maar ook naar bestanddelen die het immuunsysteem juist een beetje rustiger maken. Mogelijkerwijs kunnen op basis daarvan individuele aanwijzingen worden gegeven om bepaalde voedingsstoffen toe te voegen of juist weg te laten. De darmen spelen een belangrijke rol bij de spijsvertering en het programmeren van het immuunsysteem. Het immuunsysteem is een soort politieagent voor wat het lichaam met bepaalde voedingsbestanddelen doet. Als het immuunsysteem in de war is, zoals bij MS, dan zou je misschien de darmflora op een andere manier kunnen beïnvloeden, en daarmee de MS. Deze gedachten zijn aanleiding voor het Nationaal MS Fonds om meer kennis te vergaren over voeding bij MS. 

Onderzoek
De eerste stap is het inventariseren van wat mensen met MS zelf hebben aangepast in hun voedingspatroon en waarom. Zijn er bepaalde bestanddelen in de voeding waardoor iemand merkt dat de klachten verergeren of juist beter worden? En houden mensen met MS zich aan de richtlijn voor gezonde voeding? In samenwerking met de afdeling Voeding en Gezondheid van de Universiteit van Wageningen zal het Nationaal MS Fonds in de loop van 2017 starten met een onderzoek naar MS en voeding. Op basis van online vragenlijsten wordt mensen met MS gevraagd naar hun ervaringen. Hiervoor worden mensen uitgenodigd die al bekend zijn bij het Nationaal MS Fonds, maar iedereen met MS kan hieraan meedoen.


Vragen aan de dokter

Bij het kiezen van een behandeling van MS moet aan veel verschillende dingen gedacht worden.
Hier staan enkele belangrijke zaken, die je met de neuroloog kunt bespreken

Stel je vraag

  • Was deze informatie nuttig?