Vormen van MS

Multiple sclerose is een onvoorspelbare ziekte, die in periodes erger is en minder erg. De ergere perioden heten ‘relapsen’. Bij een ‘relaps’, ook wel ‘opvlamming ‘of ‘schub’ (spreek uit: ‘sjoep’), is sprake van een herhaling van eerdere symptomen of een nieuwe aanval. De duur van een relaps varieert van 24 uur tot soms wel enkele dagen of weken en komt van tijd tot tijd voor.

Hoewel het verloop van MS per persoon varieert, doet MS zich meestal voor in een van de volgende vormen:

  • Klinisch geïsoleerd syndroom (CIS);
  • Milde of benigne MS;
  • Relapsing-remitting MS (RRMS);
  • Secundair-progressieve MS (SPMS);
  • Primair-progressieve MS (PPMS);
  • Progressief-relapsing MS (PRMS).

Een neuroloog kan helaas pas een goede diagnose stellen, nadat de symptomen zich voordoen. Van tevoren is niet te voorspellen hoe de aandoening bij jou zal verlopen.

Klinisch geïsoleerd syndroom (CIS)
Deze vorm van MS wordt ook vaak CIS genoemd. Deze afkorting komt van de Engelse term ‘Clinically Isolated Syndrome’. Bij dit syndroom heeft er één aanval plaatsgevonden, waarbij is vastgesteld dat op één of meerdere plekken in je centraal zenuwstelsel de myeline en/of zenuwbanen zijn aangedaan. Het is mogelijk dat het bij deze eenmalige aanval blijft.

Benigne of milde multiple sclerose
Milde MS komt bij ongeveer 10% van mensen met multiple sclerose voor. Bij deze vorm is er sprake van milde ontsteking aanvallen en klachten.
Er kan een lange periode (bijvoorbeeld een aantal jaar) tussen de aanvallen zitten. Deze vorm van MS kan overgaan in relapsing-remitting MS of de secundair-progressieve vorm van MS.

verloop milde ms


 

Relapsing-remitting multiple sclerose (RRMS)
Relaping-remitting MS komt bij ongeveer 40% van alle mensen met multiple sclerose voor. Bij deze vorm van MS zijn er periodes met terugvallen en herstelperioden, waarbij nieuwe symptomen verschijnen en bestaande symptomen kunnen verergeren. De klachten tijdens de aanvallen worden veroorzaakt door aantasting van myeline door het immuunsysteem. Een aanval duurt een aantal dagen tot weken. Daarna volgt een periode van herstel, waarbij de beschadigde myeline (beschermend eiwitlaagje rondom de zenuwen) zich herstelt.

Tijdens de herstelperiode hebben mensen weinig of geen klachten. De ernst van de terugvallen, de periode tussen twee aanvallen en het herstel van myeline kan per persoon heel verschillend zijn.

Relapsing-remitting MS kan bij de meeste mensen na verloop van tijd overgaan in secundair-progressieve MS. Het is niet te voorspellen of relapsing-remitting MS overgaat in de secundair-progressieve vorm van MS en hoe lang het duurt. Dit is afhankelijk van diverse factoren en verschilt per persoon.Secundair-progressieve multiple sclerose (SPMS)
Secundair-progressieve MS komt bij ongeveer 40% van mensen met multiple sclerose voor. Deze vorm van MS wordt gekenmerkt door toenemende ontstekingsaanvallen, waarbij geen volledig herstel plaatsvindt. De klachten en symptomen blijven aanhouden en er kunnen ook nieuwe klachten bijkomen.

Primair-progressieve multiple sclerose (PPMS)
De primair-progressieve vorm van MS is een ernstige vorm van multiple sclerose en komt bij ongeveer 10% van mensen met MS voor. Deze vorm wordt gekenmerkt door een geleidelijke toename van de symptomen. Anders dan bij andere vormen van MS is er hierbij geen sprake van perioden van aanval of herstelmomenten. Door de toenemende symptomen en klachten, kun je met deze vorm van MS steeds meer beperkingen ervaren.

Er bestaat nog geen behandeling voor deze vorm, maar wel wordt onderzoek gedaan naar effectieve geneesmiddelen. Mensen bij wie MS op latere leeftijd (50+) wordt gediagnosticeerd, hebben meer kans op deze vorm. Daarnaast hebben mannen iets meer kans op deze vorm dan vrouwen. De redenen hiervoor zijn onbekend.

 


Progressieve-relapsing multiple sclerose (PRMS)
Deze ernstige vorm van MS is een combinatie van relapsing-remitting MS en progressieve MS. Bij deze groep nemen de klachten met de loop der tijd toe. Geleidelijke achteruitgang wordt gecombineerd met acute aanvallen. Deze vorm van MS komt het minst voor: minder dan 5% van de MS-populatie heeft deze vorm.

Wellicht ook interessant voor je om te lezen:


Vragen aan de dokter

Bij het kiezen van een behandeling van MS moet aan veel verschillende dingen gedacht worden.
Hier staan enkele belangrijke zaken, die je met de neuroloog kunt bespreken

Stel je vraag

  • Was deze informatie nuttig?